Επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στους μισθούς Οι μισθοί θυσία στο βωμό των κερδώνΕπίθεση του κεφαλαίου ενάντια στους μισθούς
Οι μισθοί θυσία στον βωμό των κερδών
                                  

 Στην πρόσφατη ενημέρωση που δημοσιεύει η ρεφορμιστική και φιλοεργοδοτική Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) στο πλαίσιο της καμπάνιας payrise.eu παρουσιάζει με στοιχεία την σχέση μεταξύ της πτωτικής τάσης των μισθών και της αύξησης της κερδοφορίας των εταιριών.

Η ενημέρωση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική στα στοιχεία που δίνει για τη μακρόχρονη πτωτική πορεία του μεριδίου των αμοιβών των εργαζομένων στο οικονομικό αποτέλεσμα: Το 1976 το ποσοστό του παραγόμενου πλούτου που αποδίδονταν στην αμοιβή της μισθωτής εργασίας έφτανε στο 73%. Σήμερα το ποσοστό αυτό μόλις που φτάνει το 63%, 10 μονάδες κάτω .

Μέση ετήσια ανάπτυξη 2001-2008                                               Μέση ετήσια ανάπτυξη 2009-2016
                      Source: Author’s calculation based on AMECO (January 2017)

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ιδιαίτερα στο ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα σε 40 και πλέον χρόνια δεν κατανεμήθηκε ισότιμα, και ότι ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού προϊόντος αποδίδετε σε κέρδη. (Ενώ είναι υπέρ της "κοινωνικής συνεργασίας" κλαίνε τώρα γιατί τους "ρίχνουν" 40 χρόνια τώρα οι εργοδότες.)
Μεταβολή των μισθών ως ποσοστό του εθνικού πλούτου 1980-2016

Η ενημέρωση παρουσιάζει  πως αυτά τα υπερκέρδη «πέταξαν» προς τους μετόχους, την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις στην εργασία μειώνονταν.

Αυτό σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο του πλούτου έχει εκτραπεί από την "πραγματική οικονομία" και αποδίδεται απευθείας στους μετόχους. Πρόκειται για ξεκάθαρη εταιρική απληστία και κερδοσκοπική διαχείριση του μεγάλου επιχειρηματικού τομέα. (Είναι τα κέρδη που συσσωρεύονται και τροφοδοτούν όλες τι πειρατικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του κεφαλαίου)
Λειτουργεί προς όφελος των πλουσιότερων και εις βάρος των ανθρώπων που εξαρτώνται από τους μισθούς .
Ακόμη και μετά την κρίση του 2007-2008, τα μερίσματα που καταβλήθηκαν στους μετόχους στην Ευρώπη συνέχισαν να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι αυξήσεις στα μερίσματα  που καταβάλλονται στους μετόχους τα τελευταία χρόνια υπερέβησαν την αύξηση των νέων επενδύσεων σε εταιρείες.

          Το 2016, σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ, οι αμοιβές των εργαζομένων σε πραγματικά μεγέθη ήταν χαμηλότερες από ότι 8 χρόνια πριν. Σε 18 χώρες η πραγματική αύξηση των μισθών ήταν χαμηλότερη στο διάστημα 2009—2016 από ότι μεταξύ 2001— 2008.
          «Οι μισθοί πρέπει να ακολουθούν την παραγωγικότητα», διατείνονται οι εργοδότες. Αυτό που δεν λένε είναι ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται για πάνω από 30 χρόνια ταχύτερα από την αύξηση των μισθών.
                                               δείκτης παραγωγικότητας εργασίας                   αύξηση μισθών                                             
    Note. Wage growth is calculated as a weighted average of year-on-year growth in average monthly real wage in 36 economies. The base year is set in 1999 for reason of data availability. Source: ILO Global Wage Database; ILO Global Employment Trends (GET 
     
Οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων είναι εκατό φορές πάνω από το μέσω μισθό στην ΕΕ. Στις ΗΠΑ είναι 354 φορές πάνω από το μέσο μισθό, στη Γερμανία 147 φορές, στην Ισπανία 127. Αυτές είναι οι 3 χώρες με τη μεγαλύτερη ψαλίδα μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων αμοιβών.
                  Επιμέλεια: Αλέξανδρος Καπακτσής

Σχόλια και υπογραμμίσεις της Εύφορης πεδιάδας

Πηγή: ETUC


Σχόλια