Η ΕΕ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑΗ ΕΕ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ Bayer ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Φρένο» στα έκτακτα μέτρα για τα μεταλλαγμένα βάζει η ΕΕ. Περιορισμός της δυνατότητας παρέμβασης κρατών μελών "χωρίς προφανή κίνδυνο".

 

Τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εάν δεν είναι προφανές ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον. 
  Ακολουθεί το αναλυτικό ανακοινωθέν του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
«Το 1998, η Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου ΜΟΝ 810 στην αγορά. (Απεφάνθη το Δικαστήριο της ΕΕ, κρίνοντας επί ερωτήματος Ιταλικού Δικαστηρίου που εκδίκαζε ποινική υπόθεση αγροτών που καλλιεργούσαν αραβόσιτο ΜΟΝ 810 κατά παράβαση της εθνικής απόφασης της ιταλικής κυβέρνησης. Οι ρουφιάνοι πάντα έπαιζαν εξαιρετικό ρόλο) Στην  απόφασή  της,  η  Επιτροπή  παρέπεμπε σε γνώμη  της  επιστημονικής  επιτροπής, σύμφωνα  με  την  οποία δεν  υπήρχε  λόγος  να  θεωρηθεί  ότι  το  συγκεκριμένο  προϊόν  θα  είχε βλαβερές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον.
Το 2013, η Ιταλική Κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης προς απαγόρευση της καλλιέργειας αραβοσίτου ΜΟΝ 810, κατόπιν νέων επιστημονικών μελετών που εκπονήθηκαν από δύο ιταλικά ερευνητικά κέντρα. Στηριζόμενη σε επιστημονική γνώμη την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν υφίσταντο νέα επιστημονικά δεδομένα που να δικαιολογούν τη λήψη τέτοιων μέτρων έκτακτης ανάγκης και να αναιρούν τα προηγούμενα συμπεράσματά της όσον αφορά την ασφάλεια του αραβοσίτου  ΜΟΝ  810.  Παρά  ταύτα  η  Ιταλική  Κυβέρνηση  απαγόρευσε,  με  κοινή  υπουργική απόφαση του 2013, την καλλιέργεια αραβοσίτου ΜΟΝ 810 στην ιταλική επικράτεια.
Το 2014, διαπιστώθηκε ότι ο G. Fidenato και άλλοι καλλιεργούσαν αραβόσιτο ΜΟΝ 810 κατά παράβαση της ως άνω εθνικής απόφασης, οπότε ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος τους.
Στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, το Tribunale di Udine (πρωτοδικείο του Udine, Ιταλία) ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινίσει, μεταξύ άλλων, αν είναι δυνατό να λαμβάνονται, σε θέματα διατροφής, μέτρα έκτακτης ανάγκης βάσει της αρχής της προφύλαξης. Δυνάμει της εν λόγω αρχής, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας,  προς  αποφυγήν  κινδύνων  οι  οποίοι  δεν  έχουν  ακόμη  πλήρως  εξακριβωθεί  ή  γίνει αντιληπτοί, λόγω επιστημονικής αβεβαιότητας.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει καταρχάς ότι τόσο η νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα όσο και η νομοθεσία της Ένωσης για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές σκοπούν  στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των συμφερόντων των καταναλωτών,(μας δουλεύουν ψιλό γαζί για να κρύψουν την ουσία, αυτό που ακολουθεί) διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της οποίας θεμελιώδη πτυχή αποτελεί η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων και ζωοτροφών. (δηλαδή το κάθε μονοπώλιο να μας πουλάει ότι τροφή θέλει…)

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, εφόσον δεν προκύπτει ότι ένα γενετικώς τροποποιημένο προϊόν είναι προφανώς πιθανό να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η απαγόρευση της καλλιέργειας αραβοσίτου MON 810.

 Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η αρχή της προφυλάξεως, η οποία προϋποθέτει επιστημονική αβεβαιότητα αναφορικά με την ύπαρξη ορισμένου κινδύνου, δεν αρκεί για να καταστήσει δυνατή τη λήψη τέτοιων μέτρων. Μολονότι η εν λόγω αρχή μπορεί να δικαιολογήσει τη λήψη προσωρινών μέτρων διαχείρισης του κινδύνου στον τομέα των τροφίμων εν γένει, εντούτοις δεν επιτρέπει τη μη εφαρμογή ή την τροποποίηση, δια της αμβλύνσεώς τους, των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, για  τα  οποία  έχει  ούτως  ή  άλλως διενεργηθεί πλήρης επιστημονική αξιολόγηση, προτού επιτραπεί η διάθεσή τους στην αγορά.
  Εξάλλου, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί, αφού πληροφορήσει επίσημα την Επιτροπή για την ανάγκη λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης και εφόσον αυτή δεν έχει ενεργήσει, να λάβει τέτοια μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να διατηρήσει ή να ανανεώσει τα μέτρα αυτά, μέχρι την έκδοση από την Επιτροπή αποφάσεως που να επιβάλλει την παράταση, την τροποποίηση ή την κατάργησή τους. Υπό τις περιστάσεις αυτές, τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εξέταση της νομιμότητας των οικείων μέτρων".
   Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), και η Κομισιόν είχαν γνωματεύσει ότι δεν υφίσταντο νέα επιστημονικά δεδομένα που να δικαιολογούν τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για το αραβοσίτο  ΜΟΝ  810, όπως αυτά που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση το 2013.
Τι προέκυψε και από την ΕΕ που μάχονταν τους Αμερικανούς για τα μεταλλαγμένα μας προέκυψε μια ΕΕ της ασυδοσίας των μεταλλαγμένων;
Στην πρώτη περίπτωση αντιμάχονταν την κυριαρχία των αμερικανικών μονοπωλίων στον αγροτοδιατροφικό τομέα ενώ  στην δεύτερη περίπτωση προωθεί την κυριαρχία των δικών της μονοπωλίων. Η είδηση που ακολουθεί απλώς το επιβεβαιώνει.

Bayer και Monsanto ξεκινούν το 2018 το big deal μεταλλαγμένων τροφών στον κόσμο


  Η υπόθεση εξαγοράς της Monsanto από την Bayer βρίσκεται υπό εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Μέχρι στιγμής η Bayer έχει πάρει το 1/3 των εγκρίσεων και των χαρτιών που χρειάζεται για να προχωρήσει αυτό το παγκόσμιο deal, στο οποίο έχουν εναντιωθεί πολλές οικολογικές οργανώσεις, επειδή εκτιμούν ότι θα δημιουργήσουν μέσω επέμβασης στο DNA αγροτικές τροφές – άτρωτες από τη φύση – άρα «υπερφυσικά τέρατα», τα οποία θα πάνε να κατακλύσουν τις αγορές σπόρων για να ταΐσουν τον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Ιουνίου, η Bayer κατέθεσε αίτηση για να λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 22 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε στη δεύτερη φάση της έρευνάς της.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Bayer κατέθεσε αίτηση τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου για να επεκτείνει την προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018 με σκοπό να διευκολυνθεί η κατάλληλη αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της συναλλαγής. «Με βάση αυτά τα δεδομένα αναμένουμε να κλείσει η συμφωνία στις αρχές του 2018 και όχι στα τέλη του 2017», σημείωσε ο Condon.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η Bayer έχει καταθέσει αιτήσεις σε 30 σχετικές ρυθμιστικές αρχές και έχει ήδη λάβει έγκριση από το 1/3 αυτών.
Η Bayer και τα άλλα μονοπώλια να είναι καλά και ας καταστρέψουμε ότι αφήσαμε ακόμη όρθιο στη φύση…
Επιμέλεια Α.Κ
Πηγή: Αθανάσιος Αθανασίου/ ΡΙΚ/ Βρυξέλλες, greekmoney.gr, κ.α.

Σχόλια