Σε συνθήκες φτώχειας 1 στους 3 Ελληνες

 117,5 εκ. Ευρωπαίοι και 3,790 εκ. Έλληνες σε συνθήκες φτώχειας, 1 στους 3 Έλληνες και 1 στους 4 στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.
Διαπιστώνει μια πανευρωπαϊκή τάση μείωσης της φτώχειας, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες με ορισμένες χώρες να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι λαοί τους. Το γεγονός ότι 117,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό κάνει τον παράδεισο της ΕΕ λιγότερο ελκυστικό στους λαούς.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2016 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,6% του πληθυσμού (3,8 εκατ. άνθρωποι), έναντι 28,1% το 2008. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2016 στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρωποι), κάτω από τα επίπεδα του 2008 (23,7%).
Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).
Ως προς την Ελλάδα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 21,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 22,4%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 17,2% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17,3%, 7,5% και 10,4%. 
Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, αναφορικά με το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, είναι η Βουλγαρία (40,4%) και η Ρουμανία (38,8%). Στον αντίποδα (με ποσοστά μικρότερα του 20%) βρίσκονται η Τσεχία (13,3%), η Φινλανδία (16,6%), η Δανία (16,7%) και η Ολλανδία (16,8%), η Αυστρία (18%), η Σλοβακία (18,1%), η Γαλλία (18,2%), η Σουηδία (18,3%), η Σλοβενία (18,4%), η Γερμανία και το Λουξεμβούργο(19,7%).

% of total population
in thousands
2008
2016
2008
2016
EU*
23.7
23.4
115 910
117 470**
Belgium
20.8
20.7
2 190
2 330
Bulgaria

40.4

2 890
Czech Republic
15.3
13.3
1 570
1 380
Denmark
16.3
16.7
890
950
Germany
20.1
19.7
16 340
16 040
Estonia
21.8
24.4
290
320
Ireland
23.7
26 Q***
1 050
1210***
Greece
28.1
35.6
3 050
3 790
Spain
23.8
27.9
10 790
12 830
France
18.5
18.2
11 150
11 460
Croatia****

28.5

1 180
Italy
25.5
28 7***
15 080
17 470***
Cyprus
23.3
27.7
180
230
Latvia
34.2
28.5
740
550
Lithuania
28.3
30.1
910
870
Luxembourg****

19.7

110
Hungary
28.2
26.3
2 790
2 540
Malta
20.1
20.1
80
90
Netherlands****
14.9
16.8
2 430
2 810
Austria
20.6
18.0
1 700
1 540
Poland
30.5
21.9
11 490
8 220
Portugal
26.0
25.1
2 760
2 590
Romania****
44.2
38.8
9 110
7 690
Slovenia
18.5
18.4
360
370
Slovakia
20.6
18.1
1 110
950
Finland
17.4
16.6
910
900
Sweden
14.9
18.3
1 370
1 800
United Kingdom
23.2
22.2
14 070
14 360
Iceland
11.8
13.0***
40
40***
Norway
15.0
15.3
700
790
Switzerland
18.1
17.8
1 330
1 460


Figures are rounded to the nearest ten thousands * Data for 2008 exclude Croatia. Data for 2016 are estimated. ** 116 290 excluding Croatia *** 2015 data instead of 2016.
**** 2016 data are provisional.
:   Data not available or not published due to break in series.

Σχόλια