Κάτω από 1000 ευρώ μισθό η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση
Κάτω από 1000 ευρώ μισθό η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση
Τα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου: Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου, ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού, μονίμων και ΙΔΑΧ, τον Αύγουστο του 2017 ήταν 566.022.
Συγκριτικά με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον ίδιο μήνα (Αύγουστος 2016), ο αριθμός του τακτικού προσωπικού στα υπουργεία και λοιπούς δημόσιους φορείς αυξήθηκε κατά 1293. Στη ετήσια σύγκριση των φορέων (πίνακας 4) που παρουσίασαν μείωση στο προσωπικό τους, τις μεγαλύτερες απώλειες είχε το Υπ. Παιδείας -1190). Ακολουθούν το Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (-853), το Υπ. Εσωτερικών (- 768), το Εθνικής Άμυνας (-448). Τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι ανεξάρτητες αρχές γεγονός που οφείλεται στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Ν. 4389/2016) με μετακινήσεις προσωπικού από το Υπ. Οικονομικών (πρώην ΓΓΔΕ, βλ. αντίστοιχη μείωση προσωπικού), το Υπ. Υγείας (αύξηση 1330) και οι ΟΤΑ (αύξηση 667, κυρίως μέσα από την σύσταση των Κέντρων Κοινότητας με τον Ν. 4368/2016).

Με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2017 για τις αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις (βλ. Πίνακα 5) οι ΟΤΑ με 1.065 συνταξιοδοτήσεις και το Υπ. Εθνικής Άμυνας με 1.062 είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Ακολουθούν το Παιδείας με 790 και το Υγείας με 752. Χαμηλότερα στις συνταξιοδοτήσεις/αποχωρήσεις είναι οι νεοσύστατοι και πιο νέοι φορείς, υπουργεία όπως το μεταναστευτικής πολιτικής, το ψηφιακής πολιτικής το διοικητικής ανασυγκρότησης κλπ.

Κατανομή Αμοιβών στο Δημόσιο: Καθαρές αποδοχές το 2ο τρίμηνο 2017
Στην κατανομή με βάση τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα, στην κατηγοριοποιημένη μεταβλητή, το μεγαλύτερο ποσοστό (22%) είχε καθαρές αποδοχές 900 – 1000€, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (14,3%) βρίσκεται στην κατηγορία των 1000 έως 1100€. Συνοψίζοντας με βάση το αθροιστικό ποσοστό: το 80% των εργαζομένων στο δημόσιο είχε καθαρές αποδοχές μέχρι 1300€, το 50% είχε καθαρές αποδοχές κάτω των 1000 €. Το 44% μεταξύ 1000 με 1500€ και 3,6% μεταξύ 1500 – 2100€. Σε σ΄χεση με το 2016 μειώθηκαν οι μέσες τιμές. Δες γράφημα,
Πίνακας 11: Καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα (2ο τρίμηνο 2017) %
Αθροιστικό %
έως 700€
9,8
9,8
700 - 850€
9,7
19,5
850 - 900€
8,3
27,8
901 - 1000€
22,1
49,8
1000 - 1100€
14,3
64,2
1100-1200€
2,7
66,9
1200 - 1300€
13,8
80,7
1300 - 1400€
9,5
90,2
1400 -1500€
3,8
94,0
1500 -1600€
1,7
95,7
1600 - 1700€
,7
96,4
1700 - 1900€
1,2
97,6
1901- 2100€
1,3
98,9
2100 - 2300€
,2
99,2
2300 - 2500€
,3
99,5
πάνω από 2500€
,5
100,0

Σχόλια