Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.

(Εκτιμήσεις τράπεζας)
   Η τριμηνιαία αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιβραδύνθηκε στο 0,6% το τρίτο τρίμηνο του έτους, έναντι 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις του διεθνούς οργανισμού. Παρά ταύτα, εκτιμάται ότι ο τελικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ
θα είναι υψηλότερος της προσωρινής μέτρησης, καθώς λόγω χρονικής υστέρησης δεν έχει ενταχθεί στις μετρήσεις του ΟΟΣΑ η επίδοση της οικονομίας του Καναδά, η οποία σημειωτέον στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αναπτυσσόταν με ένα μέσο τριμηνιαίο ρυθμό της τάξεως του 1,0%.
 
Μεταξύ των σημαντικότερων επτά οικονομιών του ΟΟΣΑ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε περισσότερο στην Ιαπωνία (σε 0,3% έναντι 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο), στις Ηνωμένες Πολιτείες (σε 0,7%) και στη Γαλλία (σε 0,5%). Αντιθέτως, αύξηση καταγράφηκε στη Γερμανία (σε 0,8% έναντι 0,6%), στην Ιταλία (σε 0,5%, έναντι 0,3%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%, έναντι 0,3%). Στη Ζώνη του Ευρώ, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε οριακά το τρίτο τρίμηνο στο 0,6% από 0,7% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, αύξηση του ΑΕΠ σημειώθηκε σε ετήσια βάση στο σύνολο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεταβολής να ανέλθει στο 2,6% το τρίτο τρίμηνο, έναντι αύξησης 2,4% στο προηγούμενο τρίμηνο. Το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των σημαντικότερων επτά οικονομιών κατέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), καθώς διατήρησε το ρυθμό του προηγούμενου τριμήνου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα έχει επιταχυνθεί με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων ετών, επιδεικνύοντας μια σχετικά ισορροπημένη αύξηση, τόσο στις αναπτυγμένες οικονομίες, όσο και στις αναδυόμενες. Η ανάπτυξη στην Κίνα έχει υπερβεί τις προσδοκίες των επενδυτών, ενώ η συνεχιζόμενη ανάκαμψη σε οικονομίες που βρισκόντουσαν σε ύφεση (Ρωσία, Βραζιλία) έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν με ισχυρότερους ρυθμούς από εκείνους που αρχικώς προβλέπονταν, στηριζόμενες σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης στη Ζώνη του Ευρώ συγκριτικά με άλλες προηγμένες οικονομίες, υποδηλώνει ότι, μπορεί να υπάρξουν περιθώρια περαιτέρω ισχυροποίησης της ανάπτυξης, χωρίς να εμφανισθούν πληθωριστικές πιέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Autumn 2017 Economic forecasts) η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,5% το 2017 και κατά 4,0% το 2018 και 2019. Η οικονομική ανάκαμψη στις αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να συνεχισθεί, λόγω της ανάκαμψης του διεθνούς εμπορίου, των χρηματοδοτικών συνθηκών και της σταθεροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας στις αναπτυγμένες οικονομίες. Η ισχυρή δυναμική στο παγκόσμιο εμπόριο, που ξεκίνησε στα μέσα του 2016, συνεχίστηκε και στο πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Η οικονομία των ΗΠΑ, όπως και άλλες αναπτυγμένες οικονομίες αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάκαμψη των εγχώριων επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου.
 
Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη είναι κυρίως εξωτερικοί και προέρχονται πρωτίστως από τις γεωπολιτικές εξελίξεις (π.χ. στη χερσόνησο της Κορέας) και ενδεχομένως από τη σταδιακή αύξηση του κόστους χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι, μια ταχύτερη ή ισχυρότερη από την αναμενόμενη νομισματική σύσφιξη στις ΗΠΑ ή μια αύξηση της αποστροφής επενδυτικού κινδύνου διεθνώς, ενδεχομένως να έχει σοβαρό αντίκτυπο σε χώρες με αυξημένη μόχλευση.
Επιπροσθέτως, το σχετικά υψηλό και αυξανόμενο εταιρικό χρέος στην Κίνα ενισχύει τις οικονομικές αδυναμίες και τον κίνδυνο μιας απότομης προσαρμογής σε συνδυασμό με την υιοθέτηση συγκεκριμένων εμπορικών πολιτικών στις ΗΠΑ ή σε κάποιες άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Η συνεχιζόμενη εξασθένιση της αβεβαιότητας, η βελτίωση των προσδοκιών, η ταχύτερη ολοκλήρωση της ΟΝΕ και η οικονομική ανάκαμψη εκτός Ευρώπης, μπορούν να συμβάλουν σε μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 ALFABANK

Σχόλια