Έρευνα διαρθρωσης επιχειρήσεων: Έτος 2015ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2015


 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει, για πρώτη φορά με Δελτίο Τύπου, στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων στη Χώρα για το έτος 2015.


Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.