Πωλήσεις δανείων πρώτης κατοικίας σε funds από ΙανουάριοΠωλήσεις δανείων πρώτης κατοικίας σε funds από Ιανουάριο, και τα κάτω από 140.000 και τα "προστατευόμενα" από τον νόμο Κατσέλη.
Η εξαγορά ενός ενυπόθηκου δανείου ανακηρύσσει ουσιαστικά τον αγοραστή στον ρόλο που είχε σήμερα η τράπεζα και μαζί με το δάνειο μεταβιβάζεται και η υποθήκη ή η προσημείωση. Το σκηνικό που είχε στηθεί με τη νομοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ολοκληρώθηκε και ο δρόμος άνοιξε.
Ελεύθερη είναι από τις αρχές του 2018 η πώληση σε funds κάθε μορφής δανείου, δηλαδή ακόμη και αυτών που έχουν υποθήκη ή προσημείωση, πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας κάτω των 140.000 ευρώ. Η απαγόρευση που αίρεται από τις αρχές του νέου χρόνου ήταν η μοναδική ασφαλιστική δικλίδα που υπήρχε μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση σε funds δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία και αφορά εξίσου και τα ακίνητα που έχουν μπει στο καθεστώς προστασίας του νόμου Κατσέλη.
  Η εξαγορά ενός ενυπόθηκου δανείου ανακηρύσσει ουσιαστικά τον αγοραστή στον ρόλο που είχε σήμερα η τράπεζα και μαζί με το δάνειο μεταβιβάζεται και η υποθήκη ή η προσημείωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής, μέσω της εταιρείας διαχείρισης στην οποία θα αναθέσει το χαρτοφυλάκιο, μπορεί να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή να έρθει σε συνεννόηση με τον δανειολήπτη για τη ρύθμιση του δανείου του –με ή χωρίς «κούρεμα»– αλλά και να προχωρήσει σε όλα τα αναγκαστικά μέτρα που δικαιούνταν μέχρι σήμερα να ενεργοποιήσει η τράπεζα, δηλαδή από την έκδοση διαταγής πληρωμής έως και τον πλειστηριασμό του ακινήτου.
  Από την άλλη, σε ισχύ παραμένουν και τα μέτρα προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο δανειολήπτης, μεταξύ των οποίων ο νόμος Κατσέλη, είτε η αίτηση εκκρεμεί προς εκδίκαση είτε υπάρχει απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο. Σε ισχύ είναι επίσης και οι όροι του δανείου, όπως το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί για την αποπληρωμή του, ή άλλοι επιμέρους όροι της σύμβασης, καθώς ο νόμος ορίζει ρητά ότι «τόσο κατά την πώληση όσο και κατά την ανάθεση διαχείρισης δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή, και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου».
  Ο νόμος υποχρεώνει τον νέο αγοραστή να εφαρμόσει τον κώδικα δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν από τη μεταβίβαση της οφειλής. Εάν δηλαδή η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, κάτι που ισχύει για το σύνολο σχεδόν των δανείων που είναι σε καθυστέρηση από το παρελθόν, ο αγοραστής θα εφαρμόσει τα επόμενα βήματα.
  Όπως επίσης προβλέπει ο νόμος, αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης, και ο εγγυητής, μέσα σε 12 μήνες πριν από την προσφορά, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής και με βάση τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, αφορά μόνο τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που έχουν ανταποκριθεί στις προσκλήσεις της τράπεζας είτε για τη ρύθμιση της οφειλής τους είτε για την παροχή στοιχείων, και δεν καλύπτει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πρόσκληση για διακανονισμό.
  Οι τράπεζες έχουν θέσει ως προτεραιότητα την πώληση κυρίως μη εξασφαλισμένων δανείων και, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, η πώληση ενυπόθηκων δανείων θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Τα χαρτοφυλάκια που διατίθενται για πώληση προς το παρόν αφορούν οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς και επιχειρηματικά δάνεια τα οποία φέρουν ως εξασφαλίσεις εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα. Η προοπτική στα μικρά επιχειρηματικά δάνεια που θα διατεθούν προς πώληση να υπάρχουν και προσωπικές εξασφαλίσεις του οφειλέτη, αποτελεί ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί στην περίπτωση που οι τράπεζες θελήσουν να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιο των προς πώληση δανείων, επιτυγχάνοντας καλύτερη τιμή.
  Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα πιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, «αγγίζοντας» τα 11,6 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιουνίου 2017-Δεκεμβρίου 2019.
  Για να επιτευχθούν οι προβλέψεις που έχουν υποβάλει στον SSM οι τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, θα πρέπει το επόμενο έτος, να γίνουν 15.000 μέχρι 20.000 πλειστηριασμοί.
Ενδιαφέρον από τα fund - Οι επιπτώσεις
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον το επενδυτικών fund για την εξαφορά «κόκκινων» δανείων. Η πώληση ενός δανείου σε fund είναι νέο δεδομένο για την ελληνική αγορά ενώ τα χαμηλά τιμήματα στα οποία θα γίνουν οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, δημιουργούν ανησυχία στους οφειλέτες.
  Βέβαια, το γεγονός ότι η τράπεζα μεταβιβάζει το δάνειο στο fund και ουσιαστικά «λύνει» τη σχέση με τον δανειολήπτη, δεν σημαίνει ότι ο τελευταίος δεν έχει οφειλές. Στη θέση της τράπεζας θα έχει πλέον ως αντισυμβαλλόμενο το fund, με το οποίο θα κληθεί να συμφωνήσει τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου του.
  Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το fund θα απαιτήσει το σύνολο της οφειλής και όχι τη «ρυθμισμένη» οφειλή που είχε ο δανειολήπτης με την τράπεζα και δεν εξυπηρετούσε.
  Παράλληλα, οι στρατηγικές είσπραξης απαιτήσεων που θα χρησιμοποιεί το fund θα είναι εξατομικευμένες και θα περιλαμβάνουν μία σειρά προτάσεων όπως:
·       φιλικό διακανονισμό (συμφωνία εθελοντικής παράδοσης ακινήτου με αντίστοιχη διαγραφή του χρέους ή ενοικίαση του ακινήτου από τον οφειλέτη ή συμφωνία μετεγκατάστασής του σε άλλο φθηνότερο ακίνητο),
·       πολλές εναλλακτικές για τη διευθέτηση της οφειλής
·       εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οφειλετών, με περιθώριο διαπραγμάτευσης.
Προσοχή! Και το fund μπορεί να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την είσπραξη της οφειλής και μάλιστα χωρίς χρονοτριβή.
 Το κίνημα μέχρι τώρα τους ανέτρεψε τους σχεδιασμούς. Η μαζικοποίηση και η ένταση των προσπαθειών του μπορεί να αλλάξει το σκηνικό που έστησαν.
Επιμέλεια: Πάνος Ευθυμίου
ΠΗΓΗ: Καθημερινή, ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, in.gr

Σχόλια