Γεωργία - Κτηνοτροφία: Νοέμβριος 2017Γεωργία - Κτηνοτροφία: Νοέμβριος 2017
 
Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς το Νοέμβριο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2016 με το Νοέμβριο 2015 (Πίνακας 1).
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,8%.
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2016, παρουσίασε αύξηση 1,0%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 2,9% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2016 με το Νοέμβριο 2015.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5%.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2016, παρουσίασε αύξηση 2,6%.
Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,5%, τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, οφείλεται:
                  στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: φρούτα, ελαιόλαδο, βιομηχανικά φυτά
                  στην αύξηση κατά 2,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής λόγω των μεταβολών των ομάδων: ζωικά προϊόντα, κρέατα.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,9%, τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, οφείλεται:
                  στην αύξηση κατά 3,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
                  στην αύξηση κατά 1,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ

Σχόλια