Η εξέλιξη του μισθολογικού κόστουςΗ εξέλιξη του μισθολογικού κόστους. Η ανεργία συνεχίζει να συμπιέζει τους μισθούς.
          
  Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας1,
εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2017. Ειδικότερα:

 Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,3% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015 (Πίνακας 1, Δείκτης Ι).

 Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 0,7% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015 (Πίνακας 1, Δείκτης ΙΙ).

 Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,8% έναντι μείωσης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015 (Πίνακας 1, Δείκτης ΙΙΙ).

Στο γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2006 - Γ΄ τρίμηνο 2017 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργασίμων ημερών), ενώ στα γραφήματα 2 έως 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Γ΄ τρίμηνο της ίδιας χρονικής περιόδου.

Σχόλια