Κίνα: "Τα γονίδια εκατό χιλιάδων ανθρώπων"
Στην Κίνα, ξεκίνησε το πρόγραμμα "Τα γονίδια εκατό χιλιάδων ανθρώπων"
2 Ιανουαρίου 2018, "Λαϊκή Ημερησία"   

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα “Χουανιτσιουβαν” στις 28 Δεκεμβρίου του 2017, στην Κίνα, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Τα γονίδια[1] εκατό χιλιάδων ανθρώπων», το οποίο είναι το πρώτο κρατικό πρόγραμμα της Κίνας για την έρευνα του ανθρώπινου γονιδίου και το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας γονιδιωμάτων στον κόσμο.

  Οι Κινέζοι επιστήμονες σκοπεύουν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ των ασθενειών, της υγείας και της κληρονομιάς των γονιδίων μέσω μιας διεξοδικής ερμηνείας των γονιδιωμάτων των 100.000 ανθρώπων που ανήκουν στην κύρια εθνότητα του Χαν και σε 9 μικρές εθνότητες.

  Ο καθηγητής Wang Yadong - ο επικεφαλής ειδικός του έργου, σημείωσε, ότι ο στόχος του έργου είναι να ανακαλύψει τα αίτια εμφάνισης των ασθενειών και να παράσχει δεδομένα αναφοράς για τις ιατρικές έρευνες στη Κίνα, τις κλινικές διάγνωσης και τη θεραπεία των ασθενειών.

  Όπως έχει προγραμματιστεί, μέσα σε 4 χρόνια θα πραγματοποιηθούν όλες οι αλληλουχίες και οι αναλύσεις γονιδίων, με αποτέλεσμα το έργο να μπορεί να γίνει η μηχανική γονιδιωμάτων με τις ταχύτερες επιδόσεις στον κόσμο.[1] Τα γονίδια είναι συγκεκριμένες αλληλουχίες βάσεων του DNA, τα οποία περιέχουν αποθηκευμένη μία συγκεκριμένη γενετική πληροφορία. Υπάρχουν γονίδια τα οποία μεταγράφονται σε mRNA και μεταφράζονται σε πρωτεΐνες. Με τον τρόπο αυτό τα γονίδια καθορίζουν τη σειρά ή την αλληλουχία των αμινοξέων σε μία πολυπεπτιδική αλυσίδα, ενώ υπάρχουν γονίδια τα οποία μεταγράφονται σε tRNA, rRNA και snRNA. Τονίζεται ότι το snRNA συναντάται μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και έχει ρόλο στην ωρίμανσή τους μαζί με τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια mRNA.
Το μόριο που προκύπτει ως προϊόν από την γονιδιακή έκφραση είναι είτε πρωτεΐνη είτε RNA, και αναφέρεται ως γονιδιακό προϊόν. Τα γονίδια μέσω των γονιδιακών προϊόντων τους ελέγχουν κάθε κυτταρική δραστηριότητα και κατευθύνουν τη φυσική ανάπτυξη και συμπεριφορά του οργανισμού. Τα περισσότερα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι οποίες είναι βιολογικά μακρομόρια αποτελούμενα από γραμμικές αλυσίδες αμινοξέων και μπορεί να ελέγχουν τις βιοχημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στα κύτταρα, ενώ άλλες πρωτεΐνες έχουν άλλους ρόλους. Μερικά γονίδια δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες, αλλά τα μόρια των μεταγραφόμενων από αυτά RNA διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στην βιοσύνθεση των πρωτεϊνών και στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης.
Τα περισσότερα γονίδια περιέχουν κάποιες περιοχές που δεν κωδικοποιούν τα γονιδιακά προϊόντα, αλλά συχνά ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση. Μια κρίσιμη περιοχή που δεν κωδικοποιεί, είναι ο υποκινητής, μια σύντομη ακολουθία DNA, απαραίτητη για την έναρξη της γονιδιακής έκφρασης. Στα γονίδια ευκαρυωτικών οργανισμών περιέχονται συχνά κάποιες περιοχές που αποκαλούνται ιντρόνια ή εσώνια και αφαιρούνται από το mRNA σε μια διαδικασία γνωστή ως συγκόλληση ή ωρίμανση του mRNA, που γίνεται στον πυρηνα, (splicing). Οι περιοχές που κωδικοποιούν πραγματικά το προϊόν των γονιδίων, είναι γνωστές ως εξώνια. Το τελικό προϊόν των γονιδίων μπορεί να είναι πολύ μικρότερο από τo αρχικό RNA. Το σύνολο των γονιδίων αποτελεί τμήμα μόνο του γονιδιώματος ενός οργανισμού, που απαρτίζεται από το σύνολο του κυτταρικού DNA.
    Έχει καθιερωθεί διεθνώς οτιδήποτε αναφέρεται σε, ή έχει σχέση με, γονίδια να χαρακτηρίζεται γενετικός ή γενετικό (genetic) 
ΠΗΓΗ:WIKIPEDIA

Σχόλια