Η θάλασσα χάνει την ανάσα τηςΗ θάλασσα χάνει την ανάσα της: 
Σε 50 χρόνια τετραπλασιάσθηκε η ποσότητα του νερού των ανοικτών θαλασσών που έχουν μηδενικό οξυγόνο

Κάτω από τα κύματα εξαφανίζεται το οξυγόνο

Καθώς τα πλαστικά απόβλητα ρυπαίνουν τους ωκεανούς και τα αποθέματα ιχθύων μειώνονται, αδιαφανώς κάτω από την επιφάνεια, ένα άλλο πρόβλημα μεγαλώνει: αποξυγόνωση.
  Η Breitburg κ.α. επανεξετάζει τα στοιχεία για την καθοδική πορεία των επιπέδων οξυγόνου σε αυξανόμενες περιοχές των ανοικτών ωκεανών και των παράκτιων υδάτων. Τα αυξανόμενα θρεπτικά φορτία σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος, που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, μεταβάλλουν τη βιογεωχημεία των ωκεανών και αυξάνουν την κατανάλωση οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση των ιζημάτων και τις θεμελιώδεις μεταβολές στη διαθεσιμότητα βασικών θρεπτικών ουσιών. Βραχυπρόθεσμα, ορισμένες αντισταθμιστικές επιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στην τοπική αλιεία, όπως σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα συμπιέζονται μεταξύ των επιφανειών και των ελαχίστων ορίων οξυγόνου. Μακροπρόθεσμα, οι συνθήκες αυτές δεν είναι βιώσιμες και μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση οικοσυστήματος, που τελικά θα προκαλέσει κοινωνικές και οικονομικές ζημίες.

  Οι συγκεντρώσεις οξυγόνου τόσο στα ανοικτά ωκεάνια όσο και στα παράκτια ύδατα έχουν μειωθεί τουλάχιστον από τα μέσα του 20ού αιώνα. Αυτή η απώλεια οξυγόνου ή η αποξυγόνωση είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν ωκεανό, όλο και περισσότερο τροποποιημένο από ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αυξήσει τις θερμοκρασίες, το CO 2τα επίπεδα και τις εισροές θρεπτικών στοιχείων και έχουν μεταβάλει τις αφθονίες και τις κατανομές των θαλάσσιων ειδών. Το οξυγόνο είναι θεμελιώδους σημασίας για τις βιολογικές και βιογεωχημικές διεργασίες στον ωκεανό. Η πτώση του μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην παραγωγικότητα των ωκεανών, τη βιοποικιλότητα και τους βιογεωχημικούς κύκλους. Οι αναλύσεις των άμεσων μετρήσεων σε περιοχές ανά τον κόσμο δείχνουν ότι οι ελάχιστες ζώνες οξυγόνου στον ανοικτό ωκεανό έχουν επεκταθεί κατά αρκετά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και ότι εκατοντάδες παράκτιες περιοχές έχουν τώρα συγκεντρώσεις οξυγόνου αρκετά χαμηλές για να περιορίσουν την κατανομή και την αφθονία των ζωικών πληθυσμών και να αλλάξουν ποδηλασία σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

  Όλο και πιο δύσκολα «αναπνέουν» οι ωκεανοί της Γης, καθώς λιγοστεύει το οξυγόνο τους. Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια έχει αυξηθεί πάνω από τέσσερις φορές η ποσότητα του νερού των ανοικτών θαλασσών που έχουν μηδενικό οξυγόνο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, στα παράκτια ύδατα και στις κλειστές θάλασσες οι περιοχές με χαμηλό έως μηδενικό οξυγόνο έχουν τουλάχιστον δεκαπλασιασθεί από το 1950 έως σήμερα. 

Οι ερευνητές της ομάδας GO2NE (Global Ocean Oxygen Network) της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής του ΟΗΕ, με επικεφαλής τη Ντενίζ Μπράιτμπουργκ του Ερευνητικού Περιβαλλοντικού Κέντρου Σμιθσόνιαν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science", προβλέπουν ότι το οξυγόνο θα συνεχίσει να μειώνεται ακόμη και έξω από τις ζώνες ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής καθιστά πιο δύσκολο για το οξυγόνο να εισχωρήσει βαθύτερα στο νερό. Επιπλέον, καθώς ο ωκεανός θερμαίνεται, διακρατεί συνολικά λιγότερο οξυγόνο. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται πιο κοντά στις ακτές εξαιτίας των απορροών θρεπτικών συστατικών, που από την ξηρά καταλήγουν στα νερά, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των μικροφυκών και του πλαγκτού, που απορροφούν το θαλάσσιο οξυγόνο. 

Για να σταματήσει αυτή η συνεχής μείωση του οξυγόνου, οι επιστήμονες τόνισαν ότι ο κόσμος πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να θέσει υπό έλεγχο τόσο την κλιματική αλλαγή όσο και τη ρύπανση των θαλασσών με θρεπτικά συστατικά (ευτροφισμός). 

  «Το οξυγόνο είναι ουσιώδες για τη ζωή στους ωκεανούς. Η μείωση του συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σοβαρές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον της Γης», δήλωσε η Μπράιτμπουργκ. 

Επιμέλεια: Νίκος Πυλιώτης

Πηγή: science, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια