Ο ΣΕΒ ζητά αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούςΟ ΣΕΒ ζητά: αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και να συνεχισθεί επ' αόριστον η λεηλασία των εργαζομένων
Σε ένα πακέτο 7 θέσεων για την έναρξη του "κοινωνικού διαλόγου" ο ΣΕΒ καταθέτει το σύνολο της αντεργατικής κανιβαλικής του πρότασης για να συνεχισθεί η επισφαλής όπως λέει ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών:

-"Αξιολόγηση" νέων μορφών εργασιακών σχέσεων.
-Συσχέτιση σημερινών συνθηκών της διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με τα τρέχοντα θέματα όρων και ρυθμίσεων της εργασίας.
-Πρόταση για "συγκροτημένο σύστημα διακυβέρνησης" της αγοράς εργασίας.
- ο θεσμός της διαιτησίας του ν.1876/90 είναι "αντίθετος" με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 98 και 154. Προτείνουμε οι φορείς των κοινωνικών εταίρων της ΕΓΣΣΕ να εγκαθιδρύσουν ένα "νέο σύστημα διαιτησίας"
- να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των θεσμικών κοινωνικών εταίρων για να προταθεί στην Κυβέρνηση η δημιουργία ενός διαρκούς τριμερούς Συμβουλίου, που θα έχει αρμοδιότητα για την διεξαγωγή των διαβουλεύσεων που ορίζονται στην Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144, όπως προβλέπεται στην Σύσταση 152
- αποτελεσματικές διαδικασίες καθορισμού κατωτάτων μισθών κατά κλάδο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικών
- διαμόρφωση του σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και έναντι των εμπορικών της εταίρων
- διαδικασία διαμόρφωσης των μισθών ο τομέας των εξαγωγών διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων να λειτουργεί ως οδηγός προσανατολισμού
- διασύνδεση της απασχόλησης με την παραγωγικότητα, και αφετέρου η αποσύνδεση στην πράξη του καθορισμού και των μεταβολών του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες καθορισμού και τις μεταβολές των μισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται από τα μέρη με βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των κλάδων.
- όταν υπάρξει αναπροσαρμογή του κατωτάτου μισθού, αυτή η ποσοστιαία αύξηση δεν πρέπει να μεταφέρεται αυτομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων. Και αυτό αφορά τις απευθείας συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, αλλά και την λειτουργία του τρίτου μέρους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εν προκειμένω της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ (αφορά μετά το 2014 και τον ρόλο των δικαστηρίων όταν κρίνονται οι προσφυγές κατά Διαιτητικών Αποφάσεων του ΟΜΕΔ, και δημιουργείται νομολογία).
- δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης
- προτεραιότητα στη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος μισθός αλλά και ο καθαρός κατώτατος μισθός.
- Σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Πρότυπα για το τελευταίο των αντίστοιχο των ΗΠΑ και ΜΒ υποθέτουμε.
  Ο ΣΕΒ τα θέλει όλα και τα θέλει τώρα που το βαριά τραυματισμένο εργατικό κίνημα και η τρομοκρατημένη από την ανεργία εργαζόμενη πλειοψηφία αδυνατεί να αντιδράσει. Με τη λογική βρήκαμε παπά (τους δανειστές) ας θάψουμε πέντε έξη ακόμα προσπαθεί να επιβάλει και στο νομικό πλαίσιο ένα ακόμη πιο βάρβαρο καθεστώς όπου ο υπέρτατος νόμος και θεός είναι η κερδοφορία των επιχειρήσεων και όλοι οφείλουν να υποτάσσονται σε αυτόν. Η μετατόπιση των διαπραγματεύσεων, για τους μισθούς και όχι μόνο σε επίπεδο επιχείρησης, καταδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο γιατί επιμένουν όλοι τους, κεφάλαιο, δανειστές, κυβέρνηση την παρεμπόδιση ουσιαστικά των απεργιών σε επίπεδο επιχείρησης από τα σωματεία.
Α.Κ.ΠΗΓΗ: ΣΕΒ

Σχόλια