Δύσκολη η κατάσταση στον τομέα ακινήτων

Δύσκολη η κατάσταση στον τομέα ακινήτων
Στοιχεία για τις τάσεις της κτηματαγοράς, όπως κατεγράφησαν σε έρευνα της ΠΟΜΙΔΑ

Σχόλια