Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων ήταν χαμηλότερος από το ένα τρίτο στις χώρες του ΟΟΣΑ


Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων το 2014 ήταν χαμηλότερος από το ένα τρίτο του μέσου πλούτου στις χώρες του ΟΟΣΑ
Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων το 2014 ήταν χαμηλότερος από το ένα τρίτο του μέσου πλούτου στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (The Changing Wealth of Nations 2018).

Η έκθεση καταγράφει τον πλούτο 141 χωρών, τον οποίο υπολογίζει ως το άθροισμα τεσσάρων μεγεθών: του φυσικού κεφαλαίου τους (όπως είναι τα δάση, τα ορυχεία και η αγροτική γη), του ανθρώπινου κεφαλαίου (τα εισοδήματα που θα έχουν οι πολίτες στη ζωή τους), του παραχθέντος κεφαλαίου (κτίρια, υποδομές κ.ά.) και της καθαρής οικονομικής θέσης τους σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο (απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις).

Η κατά κεφαλή περιουσία στην Ελλάδα υπολογίσθηκε στα 227.925 δολάρια (σε τρέχουσες ισοτιμίες αγοράς) έναντι 741.398 δολαρίων που είναι ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχεδόν το 60% του πλούτου των Ελλήνων οφείλεται στο παραχθέν κεφάλαιο (134.895 δολάρια), ενώ στο ανθρώπινο κεφάλαιο αντιστοιχεί το 46% και στο φυσικό κεφάλαιο το 5,5% (12.546 δολάρια). Αρνητικά επιδρά στον πλούτο η καθαρή οικονομική θέση της χώρας (λόγω του πολύ υψηλού χρέους), που υπολογίζεται σε (κατά κεφαλήν) 25.179 δολάρια ή πάνω από το 11%. Όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, τη μεγαλύτερη συμβολή έχουν η καλλιεργήσιμη αγροτική γη (4.945 δολάρια) και τα δάση (2.185 δολάρια), ενώ ακολουθούν τα βοσκοτόπια (1.990 δολάρια) και ο ορυκτός πλούτος (1.417 δολάρια).

Η σύνθεση του πλούτου στην Ελλάδα διαφέρει από αυτή του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, όπου το 70% οφείλεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και μόνο το 28% στο παραχθέν κεφάλαιο. Χαμηλός είναι στον ΟΟΣΑ, όπως και στην Ελλάδα, ο πλούτος από φυσικό κεφάλαιο (3%), ενώ η καθαρή θέση έναντι του υπόλοιπου κόσμου είναι λίγο αρνητική (-1%).

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) αναφέρει ότι ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά ο κατά κεφαλήν πλούτος μειώθηκε ή έμεινε στάσιμος σε περισσότερες από 20 χώρες διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο ήταν κατά μέσο όρο για τις 141 χώρες η μεγαλύτερη συνιστώσα του πλούτου, ενώ στο φυσικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε σχεδόν το 50% του πλούτου για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια