Μεγάλη η ηλικία των αγροτών και ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση


Μεγάλη η ηλικία των αγροτών και ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση

Πολλές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κλάδος της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών η κατάχρηση των λιπασμάτων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η πτώση των τιμών, η αθρόα χρήση φυτοφαρμάκων κλπ.

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο «απειλεί» το μέλλον της ελληνικής γεωργίας είναι η ηλικία των επαγγελματιών του κλάδου. Κάτι το οποίο συνάδει με τη συνολική εικόνα που παρατηρείται στον συνολικό ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος σύμφωνα με έρευνες «γερνάει» καθώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους. Αποτέλεσμα είναι οι ηλικιωμένοι να είναι περισσότεροι από τους νέους.
Σύμφωνα με στοιχεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το 35% όσων ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι άνω των 65 ετών. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παραμένουν στο χωράφι ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησής τους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της γενιάς που τους «ακολουθεί», διαλέγει διαφορετική, από τη γεωργία, σταδιοδρομία.
Όμως, όσοι νέοι αποφασίσουν να μείνουν και να συνεχίσουν τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις, δεν φαίνεται να είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι. Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Αγροτικής  «το 83% των νέων αγροτών, κάτω των 35 ετών δεν έχουν την τυπική κατάρτιση, παρά μόνο την εμπειρική, που διδάχτηκαν από τους πατεράδες τους» και προσθέτουν «μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσοστό εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό, κατατάσσει την Ελλάδα στις 3 πρώτες θέσεις ανάμεσα στους «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τους λιγότερο ενημερωμένους νέους αγρότες, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 31,5%.
Αδυναμία απορρόφησης νέων τεχνολογιών
Ο συνδυασμός του «γερασμένου» αγροτικού δυναμικού με την έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική γεωργία να αδυνατεί να εισάγει και να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες, μεθόδους και καινοτόμες ιδέες στην όλη διαδικασία του παραγωγικού συστήματος. Βέβαια το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο μικρός κλήρος και η μικρή αγροτική εκμετάλλευση παρά την τεράστια συγκέντρωση γης μέσω ενοικίου και εξαγορών που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
Μόνη λύση στην «ανατροπή» της υπάρχουσας κατάστασης είναι η συναιτεριστικοποίηση της παραγωγής ώστε να μπορούν να υπάρξουν οι υλικές προϋποθέσεις αξιοποίησης όλων των νέων τεχνολογιών και δεδομένων όπως και η προσέλκυση νέων αγροτών παράλληλα με εκπαίδευση και επιμόρφωση. Αυτό, θα μπορούσε ουσιαστικά να κάνει το ελληνικό αγροτικό και κτηνοτροφικό προϊόν περισσότερο ανταγωνιστικό, με την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων αναβαθμίζοντας παράλληλα το επίπεδο (status) όσων ασχολούνται με τον κλάδο.
Επιμέλεια: Χρ. Α.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια