Στην Κίνα θα αρχίσει η ετήσια κατασκευή 6-8 μονάδων πυρηνικής ενέργειας


Στην Κίνα θα αρχίσει η ετήσια κατασκευή 6-8 μονάδων πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς

Στις 23 Απριλίου ο Κινέζικος σύνδεσμος πυρηνικής ενέργειας για πρώτη φορά δημοσίευσε την «Έκθεση σχετικά με την αξία της στρατηγικής ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς στην Κίνα».
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, στην Κίνα διαμορφώθηκαν συνολικά τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Τμήματος Πυρηνικής Ενέργειας της κρατικής ενεργειακής διοίκησης της Κίνας Zeng Yachuanya, αναμένεται, ότι στην πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια της τρίτης γενιάς, θα ξεκινήσει το στάδιο της μαζικής κατασκευής στην τελευταία περίοδο του 13ου πενταετές σχεδίου · στο μέλλον ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί να παράγονται ετησίως από έξι έως οκτώ μονάδες παραγωγής πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας της τρίτης γενιάς.
Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Με βάση την κατασκευή του αντιδραστήρα, «Hualong-1» και την επιτυχή ανάπτυξη του αντιδραστήρα CAP1400, η Κίνα μετά τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Ρωσία έγινε ακόμη μια χώρα που κατέχει ανεξάρτητες τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς και ολοκληρωμένη παραγωγική αλυσίδα. Όσον αφορά τον όγκο των κατασκευών και τις προοπτικές ανάπτυξης, η Κίνα ήδη μετατρέπεται σε παραγωγικό κέντρο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς παγκοσμίως.
Η εισαγωγή της διαφοροποίησης στην ενεργειακή δομή και η εφαρμογή της χαμηλής απανθράκωσης αποτελούν στρατηγικές επιλογές διαφόρων χωρών στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και το σημαντικό περιεχόμενο των προτάσεων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο τμήμα του ενεργειακού τομέα στη νέα εποχή. Επί του παρόντος, η πυρηνική ενέργεια είναι μια από τις τρεις σημαντικές πηγές ενέργειας · το 2016 ανήλθε σε 10,6% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας στον κόσμο · το μερίδιο της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην εγχώρια παραγωγή πυρηνικής ενέργειας ήταν : 72,3%, 20,4%, 19,7% και 17,1% αντίστοιχα. Το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας, επί του συνόλου της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΔΚ, ήταν μόνο 3,6%.
Ο Γραμματέας του Συνδέσμου για την Πυρηνική Ενέργεια της Κίνας, Ζανγκ Τίνγκκε, σημείωσε ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι σχετικά εξαρτημένη από τον ενεργειακό άνθρακα, με το ποσοστό κατανάλωσης να φτάνει το 70%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον μη ισορροπημένο ενεργειακό εφοδιασμό · έχει μεγάλη σημασία για τη ρύθμιση της ενεργειακής δομής και · μεγάλης κλίμακας μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.
Η αυτοματοποίηση της πυρηνικής ενέργειας τρίτης γενιάς, αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της παραγωγής εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στρατηγικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο. Η πυρηνική ενέργεια της τρίτης γενιάς ενσωμάτωσε πολυάριθμα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα · την παραγωγή εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και σύνθετα έργα μηχανικής. Αυτός ο τομέας συγκεντρώνει από μόνος του πληθώρα τεχνολογιών, και επιπλέον επηρεάζει άλλους κλάδους. Όλα αυτά παίζουν τονωτικό ρόλο στην ενίσχυση της Κίνας και επίσης θα παράσχουν στήριξη για την πραγμάτωση της στρατηγικής "παραγωγή Κίνα-2025".
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κατσιάβαλος
ΠΗΓΗ: «Λαϊκή Ημερησία Εφημερίδα » online

Σχόλια