Το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση

Το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση – στοιχεία Αύγουστος 2017

Τα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου:

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου, ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού, μονίμων και ΙΔΑΧ, τον Αύγουστο του 2017 ήταν 566.022.
Συγκριτικά με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον ίδιο μήνα (Αύγουστος 2016), ο αριθμός του τακτικού προσωπικού στα υπουργεία και λοιπούς δημόσιους φορείς αυξήθηκε κατά 1293. Στη ετήσια σύγκριση των φορέων (πίνακας 4) που παρουσίασαν μείωση στο προσωπικό τους, τις μεγαλύτερες απώλειες είχε το Υπ. Παιδείας -1190). Ακολουθούν το Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (-853), το Υπ. Εσωτερικών (- 768), το Εθνικής Άμυνας (-448). Τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι ανεξάρτητες αρχές γεγονός που οφείλεται στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Ν. 4389/2016) με μετακινήσεις προσωπικού από το Υπ. Οικονομικών (πρώην ΓΓΔΕ, βλ. αντίστοιχη μείωση προσωπικού), το Υπ. Υγείας (αύξηση 1330) και οι ΟΤΑ (αύξηση 667, κυρίως μέσα από την σύσταση των Κέντρων Κοινότητας με τον Ν. 4368/2016).
Πίνακας 4:Τακτικό προσωπικό             (Εκτός ΝΠΙΔ)                                          Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2017
Διαφορά
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
119
126
7
ΒΟΥΛΗ
1.162
1.158
-4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ*
1.682
13.593
11911
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2.052
2.033
-19
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
15.797
16.152
355
ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
879
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
85.916
85.468
-448
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1.849
1.797
-52
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.
16.411
16.209
-202
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
64.531
63.763
-768
ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
520
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
7.995
8.017
22
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.356
1.503
-853
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**
15.223
3.541
-11682
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
169.758
168.568
-1190
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
819
830
11
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.242
7.339
97
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
826

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
77.507
78.837
1330

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
4.500
4.424
-76

ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠ.& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
400
402
2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
6.766
6.726
-40

ΟΤΑ
82.644
83.311
667

564.729
566.022
1293

Με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2017 για τις αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις (βλ. Πίνακα 5) οι ΟΤΑ με 1.065 συνταξιοδοτήσεις και το Υπ. Εθνικής Άμυνας με 1.062 είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Ακολουθούν το Παιδείας με 790 και το Υγείας με 752. Χαμηλότερα στις συνταξιοδοτήσεις/αποχωρήσεις είναι οι νεοσύστατοι και πιο νέοι φορείς, υπουργεία όπως το μεταναστευτικής πολιτικής, το ψηφιακής πολιτικής το διοικητικής ανασυγκρότησης κλπ.


Πίνακας 5: Συνταξιοδοτήσεις/Απο]
(ωρήσεις 2017 - Τακ

ΟΤΑ
1.065

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1.062

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
790

ΥΓΕΙΑΣ
752

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
277

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
161

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
156

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
120

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
76

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
73

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
70

ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
67

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
66

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
35

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
19

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
7
ΒΟΥΛΗ
4

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠ &ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
4

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
2

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
4.851

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2017
Διαφορά
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό
41.611
40.873
-738
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα
10.161
11.699
1.538
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι
51.772
52.572
800


Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2017
Διαφορά
Μετακλητοί
2.070
2.293
223
Αιρετοί
7.608
8.295
687
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης
958
1.074
116
Σύνολο


1.026

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα & Υποχρ. Κοινωνική Ασφάλιση: στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ - 2ο τρίμηνο του 2017


κάτοχοι
μεταπτυχιακού
τίτλου
πτυχίο
τριτοβάθμιας
Μετα-
δευτεροβάθμια
τεχνική
Μέση
εκπαίδευση
Γ τάξη μέσης εκπαίδευση ς
στοιχειώδη
εκπαίδευσ
η
Δεν
τελείωσαν
τη
στοιχειώδη
εκπαίδευσ
η
Δεν
πήγαν
καθόλου
σχολείο
Σύνολο
5,8%
47,3%
7,1%
34,9%
2,8%
2,1%
0,0%
0,0%
Άντρες
3,3%
45,8%
7,7%
37,4%
3,5%
2,3%
0,0%
0,0%
Γυναίκες
10,3%
49,7%
6,2%
30,5%
1,5%
1,7%
0,0%
0,0%Από τους δημοσιευμένους πινάκες της έρευνας εργατικού δυναμικού της ελληνικής στατιστικής αρχής τα στοιχεία για την σύνθεση της απασχόλησης, για το 2ο τρίμηνο του 2017, στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης, Άμυνα, Υπ. Κοινων. Ασφάλισης δείχνουν:

- Η κατανομή των στοιχείων με βάση το φύλο δείχνει ότι οι άντρες αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων στον κλάδο Δημόσια Διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (63,6% άντρες, 36,4% γυναίκες). Τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά της σύνθεσης στο δημόσιο συνολικά εφόσον εδώ δεν περιλαμβάνονται οι κλάδοι της εκπαίδευσης και της υγείας. Παρόλα αυτά να σημειωθεί ότι για τον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης όπου η γυναικεία απασχόληση παρουσίαζε ρυθμό αύξησης που έφτανε ως το 47% προ κρίσης μέχρι και το 2009, τριπλάσιο από αυτό των αντρών (15%) (βλ. στοιχεία μελέτης Απασχόληση και επαγγέλματα στην Ελλάδα στις απαρχές του 21ου αιώνα, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2011), από το 2010 μέχρι και το 2016

η μείωση της απασχόλησης των γυναικών στην ΔΔ είναι αθροιστικά - 26.500 (στοιχεία eurostat, 2017).

- Στους 331.900 εργαζόμενους/ες στη ΔΔ (άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), η σύνθεση με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο δείχνει: το 53,4% είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (47% έχουν τίτλο ΑΕΙ και 5,8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού). Το 35% είναι απόφοιτοι/ες της μέσης εκπαίδευσης. Πολύ μικρότερα έως μηδενικά είναι τα ποσοστά στις χαμηλότερες βαθμίδες / συμπληρωμένα έτη εκπαίδευσης- Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών εργαζομένων στη ΔΔ είναι υψηλότερο των αντρών. Στην κατηγορία κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου οι γυναίκες είναι 7 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες.

Στην κατανομή με βάση τις ομάδες ηλικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (48,4%) είναι 30-44 ετών, το αμέσως μικρότερο ποσοστό (44,5%) είναι στην κατηγορία 45-64 ετών. Πολύ μικρότερα είναι τα ποσοστά στις νεότερες ηλικίες. Η σχέση ηλικίας με το φύλο, δείχνει ότι οι άντρες στη ΔΔ είναι νεότεροι από τις γυναίκες (οι γυναίκες είναι κατά 7 μονάδες περισσότερες στις ηλικίες άνω των 45 και αντίστοιχα κατά 7 μονάδες λιγότερες στις ηλικίες κάτω των 45 ετών).

Η κατανομή με βάση το επάγγελμα (μονοψήφιες μονάδες επαγγελμάτων όπως φαίνεται στον πίνακα 10, δείχνει ότι: τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι υπάλληλοι γραφείου (25% των εργαζόμενων στη ΔΔ), οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών (20% των εργαζόμενων στη ΔΔ) και τα πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν που είναι κυρίως οι εργαζόμενοι στις Άμυνα και γενικώς ένστολοι (20% των εργαζόμενων στη ΔΔ).

Κατανομή Αμοιβών στο Δημόσιο: Καθαρές αποδοχές το 2ο τρίμηνο 2017


%
Αθροιστικό
%
έως 700€
9,8
9,8
700 - 850€
9,7
19,5
850 - 900€
8,3
27,8
901 - 1000€
22,1
49,8
1000 - 1100€
14,3
64,2
1100-1200€
2,7
66,9
1200 - 1300€
13,8
80,7
1300 - 1400€
9,5
90,2
1400 -1500€
3,8
94,0
1500 -1600€
1,7
95,7
1600 - 1700€
,7
96,4
1700 - 1900€
1,2
97,6
1901- 2100€
1,3
98,9
2100 - 2300€
,2
99,2
2300 - 2500€
,3
99,5
πάνω από 2500€
,5
100,0Στην κατανομή με βάση τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα, στην κατηγοριοποιημένη μεταβλητή, το μεγαλύτερο ποσοστό (22%) είχε καθαρές αποδοχές 900 – 1000€, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (14,3%) βρίσκεται στην κατηγορία των 1000 έως 1100€. Συνοψίζοντας με βάση το αθροιστικό ποσοστό: το 80% των εργαζομένων στο δημόσιο είχε καθαρές αποδοχές μέχρι 1300€, το 50% είχε καθαρές αποδοχές κάτω των 1000 €. Το 44% μεταξύ 1000 με 1500€ και 3,6% μεταξύ 1500 – 2100€.

Σχόλια