Η εργασιακή βία στον κλάδο της υγείας


Η εργασιακή βία στον κλάδο της υγείας
Η έκθεση της PSI για την εργασιακή βία στον κλάδο της υγείας και το ρόλο των συνδικάτων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της,
στοιχειοθετείται από 4 μελέτες - περίπτωσης σε συνεργασία με τις οργανώσεις μέλη της (σε Κονγκό, Φιλιππίνες, Αργεντινή και Πακιστάν) και ακολουθεί το πλαίσιο οδηγιών που έχει ορίσει από το 2002 με την ILO για την αναγνώριση καταγραφή και αντιμετώπιση της βίας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το πλαίσιο Βία στο χώρο εργασίας αποτελεί "οποιαδήποτε ενέργεια, συμβάν ή συμπεριφορά που ξεφεύγει από την εύλογη συμπεριφορά κατά την οποία προσβάλλεται, απειλείται, τραυματίζεται, ένα άτομο κατά τη διάρκεια ή ως άμεσο αποτέλεσμα της εργασίας του". Η διάσταση του φύλου που ενσωματώνει η PSI στον πιο πάνω ορισμό και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας αιτιολογείται αφενός από το αριθμητικό προβάδισμα των γυναικών στον κλάδο και αφετέρου από τον ισχυρό δεσμό μεταξύ επαγγέλματος και έμφυλων στερεότυπων; «οι περισσότερες μελέτες και στοιχεία για τους εργαζόμενους/ες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δείχνουν ότι ενώ άνδρες και γυναίκες στον κλάδο βιώνουν την εργασιακή βία, οι σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία που αντιμετωπίζουν

-                   Η βία στον κλάδο της υγείας αποτελεί το 25% όλων των περιστατικών βίας στους χώρους εργασίας.
-                   Παρατηρείται με την ίδια συχνότητα σε όλες τις χώρες και σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
-                   Πάνω από 50% όλων των εργαζομένων στην υγεία έχουν υποστεί λεκτική βία.
Στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, εκδηλώνονται εντονότερα στην εργασιακή πραγματικότητα των γυναικών στον κλάδο της υγειονομικής φροντίδας. Έτσι ενώ πολύ συχνά καταγράφεται ότι το προσωπικό των ασθενοφόρων διατρέχει κατά μέσο όρο μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε βίαιες συμπεριφορές, οι νοσοκόμες είναι πολύ πιο πιθανό να βιώνουν καθημερινά βία στο χώρο εργασίας»
Ένα εξίσου σημαντικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι η σχέση μεταξύ λιτότητας και περικοπών στην υγεία και αύξησης των περιστατικών βίας στους χώρους εργασίας από τρίτους; οι περικοπές στην υγεία σημαίνουν μεταξύ άλλων και ανεπαρκή στελέχωση και συνεπώς χαμηλά επίπεδα υπηρεσιών. Η βία τρίτων (από ασθενείς, συγγενείς ασθενών και άλλα μέλη της κοινότητας) αυξάνεται, ειδικά σε καταστάσεις έντασης και έλλειψης πόρων.
Θέση της PSI είναι ότι τα συνδικάτα έχουν σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη του φαινομένου. Με την αξιοποίηση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, τα συνδικάτα μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.
Περισσότερα εδώ
ΠΗΓΗ: Κοινωνικό Πολυκέντρο ΑΔΕΔΥ

Σχόλια