Στην Κολομβία και την Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης παγκοσμίως


Στην Κολομβία και την Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης παγκοσμίως

Του Niall McCarthy
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υπολογίζει κάθε εργαζόμενο που απασχολείται για περισσότερο από μία ώρα την εβδομάδα.
Τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης τείνουν να είναι πολύ υψηλά σε ορισμένες χώρες, ιδίως σε περιοχές όπου τα μικρά αγροκτήματα διατηρούν σημαντική θέση για τα νοικοκυριά, και όλα τα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν σε κάποια μορφή γεωργικής εργασίας.
Ενώ η αυτοαπασχόληση μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική επιβίωσης στις φτωχότερες χώρες, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν άλλα μέσα για να παράγουν εισόδημα, μπορεί επίσης να αποτελέσει σημάδι δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας σε πιο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ δείχνουν ότι περισσότερο από το μισό εργατικό δυναμικό της Κολομβίας είναι αυτοαπασχολούμενοι με σημαντική εισοδηματική ανισότητα και με τις μη τακτικές συμβάσεις εργασίας να είναι ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρη τη χώρα.
Στην Ευρώπη, οι νότιες χώρες όπως η Ελλάδα (34,1%) τείνουν να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης, ενώ στο βορρά, ειδικά σε όλη τη Σκανδιναβία, το ποσοστό των εργαζομένων που είναι αφεντικά των εαυτών τους είναι πολύ χαμηλότερο. Στην Ιαπωνία, το ποσοστό αυτοαπασχόλησης ανέρχεται στο 10,6% και μόνο στο 6,4% στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στην Κολομβία και την Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά αυταπασχόλησης παγκοσμίως
ΠΗΓΗ: Forbes, capital.gr


Σχόλια