Οι εξελίξεις της απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ.


Οι εξελίξεις της απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το ποσοστό απασχόλησης –δηλαδή ο λόγος των απασχολουμένων ηλικίας 15-64 ετών προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό- στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας στο πρώτο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας το 68,2%, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος της απασχόλησης σε 28 από τα 36 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, συνοδεύθηκε με άνοδο του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας, στο 72,2%. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ στα κράτη-μέλη του (συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας), το πρώτο τρίμηνο του 2018 απασχολούνταν 567 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 224 εκατ. άτομα βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη Ζώνη του Ευρώ, το ποσοστό απασχόλησης διατήρησε την αυξητική του πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 επιτυγχάνοντας οριακή άνοδο κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας, φθάνοντας στο 66,9%, παρότι ο ρυθμός ανόδου ήταν υποδεέστερος των προηγούμενων τριμήνων
Ποσοστό απασχόλησης (τριμηνιαίες μετρήσεις) σε βασικές οικονομίες της Ζώνης του Ευρώ Στο γράφημα 6 καταγράφεται η υπεροχή της γερμανικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο έναντι των τριών μεγαλυτέρων οικονομιών της Ζώνης του Ευρώ, όσο και έναντι του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να τονισθεί, ότι στις βασικές οικονομίες της Ζώνης του Ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε επίπεδο απασχόλησης, καταγράφηκε στασιμότητα είτε οριακή εξασθένιση, γεγονός που αποτυπώθηκε στην υποχώρηση του τριμηνιαίου ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ, σε 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2018 από 0,7% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Στον υπόλοιπο κόσμο και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε (+0,6 της εκατοστιαίας μονάδας, στο 76,3%) και στην Ουγγαρία (+0,5% σε 69,2%), ενώ μειώθηκε κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας στον Καναδά (73,7%) και κατά 0,4 της εκατοστιαίας μονάδας, στην Ισλανδία (85,2%, το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης του ΟΟΣΑ). Το ποσοστό απασχολήσεως αυξήθηκε κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο 74,7%) και στο Μεξικό (στο 61,4%) και κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας στις ΗΠΑ (σε 70,5%) και στην Τουρκία (σε 52,5%). Η τριμηνιαία αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ ήταν επωφελής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρά ταύτα ήταν εντονότερη στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, καθώς άγγιξε το 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας με αποτέλεσμα το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης να ανέλθει το στο 41,9%.
Στους εργαζομένους ηλικίας 25-54 ετών η άνοδος κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας οδήγησε το ποσοστό απασχόλησης στο 78,3%, ενώ στους εργαζόμενους ηλικίας 55-64 ετών, η αύξηση κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας, διαμόρφωσε το αντίστοιχο ποσοστό απασχολήσεως σε 61,0%. Ωστόσο ,αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ήταν ισχυρότερη στην ηλικιακή ομάδα 25-64 ετών.
Επιμέλεια: Α.Κ.
ΠΗΓΗ: Alfabank

Σχόλια