Κατρακύλησαν οι δαπάνες των νοικοκυριών την περίοδο της κρίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Κατρακύλησαν οι δαπάνες των νοικοκυριών την περίοδο της κρίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 

Την κατρακύλα των δαπανών των νοικοκυριών τα χρόνια της κρίσης εν μέσω της σφοδρής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας δείχνουν τα στοιχεία από την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το 2017.
Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών κατά 22,5% σε σχέση με το 2010 (σε τρέχουσες τιμές), ενώ η αντίστοιχη μείωση σε σχέση με το 2008 είναι της τάξης του 31,5%.
Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε σταθερές τιμές 2017 μειώθηκε κατά 26,8% σε σχέση με το 2010 και 37,5% σε σχέση με το 2008.
elstat410d
Αύξηση των δαπανών το 2017 σε σύγκριση με το 2016Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πάντως αύξηση των δαπανών το 2017 από το προηγούμενο έτος.Ειδικότερα, η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές) για το 2017 ανήλθε στα 5.768.848.031 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0% δηλαδή 55.696.602 ευρώ, σε σύγκριση με το 2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές κατά το 2017, ανήλθε στα 1.414,09 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6% (22,06 ευρώ), σε σύγκριση με το 2016.Η μέση συνολική δαπάνη για κάθε άτομο, το 2017, ανήλθε στα 547,51 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6% (8,57 ευρώ), σε σύγκριση με το 2016.Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 0,7% ή 9,74 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2017 (0,7%).
elstat410a
Στα είδη διατροφής το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,4%) και ακολουθούν στη στέγαση (14,1%) και στις μεταφορές (12,9%) ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχεί το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%).
elstat410b
Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2016), η μεγαλύτερη μεταβολή στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών (αύξηση 0,6 ποσοστιαίες μονάδες) παρατηρείται στα εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία. Τρεις (3) από τις δώδεκα (12) κατηγορίες παρουσιάζουν ποσοστιαία αύξηση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες: αναψυχή-πολιτισμός ως 0,6 ποσοστιαίες μονάδες: ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια, πέντε (5) από τις δώδεκα (12) κατηγορίες παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες (οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, υγεία) ως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για τα είδη διατροφής, ενώ τέσσερις (4) από τις δώδεκα (12) κατηγορίες παραμένουν αμετάβλητες (0,0 ποσοστιαίες μονάδες) - (ένδυση και υπόδηση, μεταφορές, επικοινωνίες και εκπαίδευση).

· Νοικοκυριά με ένα άτομο μόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω, έχουν λιγότερες δαπάνες κατά 45,4% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας. Νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δυο παιδιά έως και 16 ετών έχουν περισσότερες δαπάνες κατά 145,7% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας .
· Νοικοκυριά με υπεύθυνο οικονομικά μη ενεργό ή άνεργο δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 76,4 % της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας ενώ αυτά με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο με μισθωτούς το 213,5% αυτής.
· Μείωση σε σύγκριση με το 2016, καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών με υπεύθυνο μισθωτό κατά 0,2% ενώ αύξηση καταγράφεται με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο χωρίς μισθωτούς κατά 4,2%, με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο με μισθωτούς κατά 1,7% και με υπεύθυνο οικονομικά μη ενεργό ή άνεργο κατά 0,6%.
· Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού. Όπως και στην έρευνα έτους 2016, τα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 45-54 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο, περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά αυτά δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 132,2 % της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας. Τα νοικοκυριά με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή για το 2017 ήταν αυτά με υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω (61,1% αυτής)
· Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.165,81 ευρώ μηνιαίως ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.477,79 ευρώ (Γράφημα 9). Επομένως, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν, κατά μέσο, όρο 21,1% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.

Σχόλια