Το ποσοστό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην Κίνα έφθασε σε ιστορικό υψηλό επίπεδο των 2,13% του ΑΕΠ της χώρας.

Το ποσοστό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην Κίνα έφθασε σε ιστορικό υψηλό επίπεδο των 2,13% του ΑΕΠ

Το 2017, η Κίνα δαπάνησε για Επιστημονικό – Ερευνητικές και Πειραματικό -Κατασκευαστικές Εργασίες (ΕΕΠΚΕ) το ποσό των 1,76 τρισεκατομμυρίων γιουάν, ή 2,13 % του ΑΕΠ, το οποίο αποτελεί ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι δαπάνες για τις ΕΕΠΚΕ αυξήθηκαν κατά 12,3%, ενώ το μερίδιό τους στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό αποδεικνύεται από θεματικό στατιστικό δελτίο, το οποίο υπέβαλαν από κοινού η κρατική στατιστική υπηρεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Οικονομικών.
Η Κίνα εξακολουθεί να ηγείται στον κόσμο όσον αφορά τους ρυθμούς αύξησης των δαπανών για τις ΕΕΠΚΕ, ενώ από την άποψη του μεριδίου τους στο ΑΕΠ, δεν είναι ήδη κατώτερη από τις χώρες μεσαίου επιπέδου ανάπτυξης, δήλωσε ο Zhang Peng από την τη Κρατική Στατιστική Υπηρεσία .
Σύμφωνα με την περίληψη, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την επιστήμη και τις τεχνολογίες για το 2017 ανήλθαν σε 838,36 δισεκατομμύρια Γιουάν, μια αύξηση της τάξης του 8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το μερίδιό τους στο συνολικό ποσό των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου έτους - 4,13 %.
Η αυξανόμενη χρηματοδότηση των ΕΕΠΚΕ σε ετήσια βάση και η βελτίωση της διάρθρωσης τους χρησιμεύουν ως καλή στήριξη για την εφαρμογή μιας καινοτόμου αναπτυξιακής στρατηγικής, λέει ο Zhang Peng. Ωστόσο, επεσήμανε, υπάρχουν ακόμη τομείς, όπου το χάσμα από τις αναπτυγμένες χώρες είναι ακόμα αισθητό. Αυτό αφορά ειδικότερα το μερίδιο του κόστους της βασικής έρευνας, το οποίο στις ανεπτυγμένες χώρες κυμαίνεται από 15 έως 20%. Η Κίνα δεν φτάνει, επίσης, στο επίπεδο των καινοτόμων χωρών, των οποίων το μερίδιο των δαπανών για τις ΕΕΠΚΕ δεν είναι μικρότερο του 2,5% του ΑΕΠ.
Από αυτή την άποψη, ο Ζανγκ Πενγκ θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω αύξηση συμμετοχής της κοινωνίας στη χρηματοδότηση των ΕΕΠΚΕ, ιδίως εκείνου του βασικού ερευνητικού έργου που χαρακτηρίζεται από την άποψη προοπτικής και εφαρμοσιμότητας · βελτίωση της κατανομής των πόρων με την εξασφάλιση βαθιάς ολοκλήρωσης της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της παραγωγής · ενεργοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του εθνικού συστήματος καινοτομίας με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυβέρνησης στη διαχείριση των ΕΕΠΚΕ.
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κατσιάβαλος
ΠΗΓΗ: XINXUA

Σχόλια