Μείωση εκμεταλλεύσεων και αύξηση καλλιεργούμενων στρεμμάτων και δένδρων. Αποτελέσματα έρευνας οπωροφόρων: Έτος 2017


Μείωση εκμεταλλεύσεων και αύξηση καλλιεργούμενων στρεμμάτων και δένδρων. Αποτελέσματα έρευνας οπωροφόρων: Έτος 2017

Μειώθηκε ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και αυξήθηκε η συγκέντρωση στην παραγωγή ενώ έχουμε αύξηση και των εκτάσεων και των αριθμών δένδρων.

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε μείωση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012

Β. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Οι εκτάσεις με οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012, εκτός από τις ελιές

Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Ο αριθμός των οπωροφόρων δένδρων στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της Έρευνας Οπωροφόρων, ο μέσος αριθμός δένδρων ανά στρέμμα παρουσίασε αύξηση στις μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, κερασιές και ελιές. Στις πορτοκαλιές, λεμονιές και στα μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ο μέσος αριθμός δένδρων ανά στρέμμα παρουσίασε μικρή μείωση

Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Οι μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα αντίστοιχα ποσοστά, κατά είδος οπωροφόρου, παρατηρούνται στις παρακάτω Περιφέρειες.

ΣΤ. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ
Στα γραφήματα που ακολουθούν στην έρευνα παρουσιάζονται οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Χώρα μας. Η έκταση κάθε ποικιλίας επί της καλλιεργούμενης έκτασης κάθε είδους κλπ. Μπορεί να ανατρέξει κάποιος σε αυτή και να τα βρει.
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ

Σχόλια